Dokument
2020-42363
Tytuł
wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ustalania oraz ewidencji opłat dodatkowych z tytułu nieuregulowania opłaty za postój na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
Sprawa
Or.0050.214.2020
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 23 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-23 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)