Dokument
2020-51632
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych
Sprawa
Or.0050.219.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 23 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 24 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji