Dokument
2020-51864
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 75/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. zmienionego zarządzeniem nr 138/2020 z dnia 16 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Rozbudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego w Rybniku
Sprawa
Or.0050.218.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 22 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 24 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji