Dokument
2020-36487
Tytuł
powołania Zespołu zadaniowego do wdrażania na terenie miasta Rybnika narzędzi zarządzania jakością powietrza w ramach realizacji projektu Interreg Europa Środkowa - Jednolite podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniami powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich na obszarze TRITIA / AIR TRITIA
Sprawa
Or.0050.220.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 24 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)