Dokument
2020-50800
Tytuł
przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2019/2020
Sprawa
Or.0050.229.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-04-30 godz. 09:32 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)