Dokument
2020-50800
Tytuł
przyznawania tytułu „Rybnickiego Prymusa” w roku szkolnym 2019/2020
Sprawa
Or.0050.229.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 kwietnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji