Dokument
2020-49401
Tytuł
ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku
Sprawa
Or.0050.232.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 5 maja 2020 r.
Pliki
Historia publikacji