Dokument
2020-58416
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni „Ignacy” na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku – teren rekreacyjny
Sprawa
Or.0050.239.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 maja 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 maja 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-05-14 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)