Dokument
2020-62762
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 128/2020 z dnia 10 marca 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - rozbudowa budynku Przedszkola nr 47
Sprawa
Or.0050.257.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 25 maja 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 25 maja 2020 r.
Pliki
Historia publikacji