Dokument
2020-61400
Tytuł
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27 lutego 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r., zbieranie uwag do 30 kwietnia 2020 r.
Sprawa
Or.0050.251.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 21 maja 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 26 maja 2020 r.
Historia publikacji