Dokument
2020-65382
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach za 2019 rok
Sprawa
Or.0050.267.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 maja 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 29 maja 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-05-29 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)