Dokument
2020-65191
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 572/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli zadań zleconych do realizacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie
Sprawa
Or.0050.270.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 1 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 2 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji