Dokument
2020-66526
Tytuł
zmiany Zarządzenia Nr 183/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.272.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 1 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 3 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji