Dokument
2020-64519
Tytuł
uchylenia zarządzenia nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r.
Sprawa
Or.0050.278.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 4 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 9 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji