Dokument
2020-71758
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Sprawa
2020-71758
Twórca
, dnia 10 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 10 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-06-10 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)