Dokument
2020-73759
Tytuł
ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
Sprawa
Or.0050.301.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 17 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji