Dokument
2020-74889
Tytuł
Zarządzenie nr /2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie częściowego podziału ogólnej rezerwy budżetowej Miasta Rybnika na 2020 rok
Sprawa
Or.0050.303.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 18 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji