Dokument
2020-62264
Tytuł
powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ramach programu Horyzont 2020
Sprawa
Or.0050.305.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta), dnia 22 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 25 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-06-25Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-06-26Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-06-26 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)