Dokument
2020-67847
Tytuł
wprowadzenia karty realizacji zadania
Sprawa
Or.0050.309.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 30 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji