Dokument
2020-80119
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Sprawa
Or.0050.315.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 30 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji