Dokument
2020-71389
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.319.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji