Dokument
2020-69416
Tytuł
powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Sprawa
Or.0050.297.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 15 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 16 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji