Dokument
2020-79928
Tytuł
wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Sprawa
Or.0050.335.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 20 lipca 2020 r.
Historia publikacji
2020-07-20 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)