Dokument
2020-87608
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2020
Sprawa
Or.0050.344.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 17 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 17 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-07-17Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-07-20Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-07-21Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2020-07-21Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2020-07-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)