Dokument
2020-87615
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2020
Sprawa
Or.0050.353.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 20 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 22 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji