Dokument
2020-62820
Tytuł
wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.372.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 23 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 23 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji