Dokument
2020-92544
Tytuł
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Sprawa
MPU.6721.4.2019
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 24 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Kinga Witek (Podinspektor MPU), dnia 29 lipca 2020 r.
Historia publikacji
2020-07-29 Publikacja Kinga Witek (Inspektor MPU)