Dokument
2020-88116
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2020
Sprawa
Or.0050.399.2020
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 27 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 30 lipca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-07-30 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)