Dokument
2020-95579
Tytuł
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Sprawa
Or.0050.405.2020
Twórca
Janusz Koper (Z-ca Prezydenta Miasta - na podstawie upoważnienia nr Or.077.499.2019 z dnia 3 września 2019 r.), dnia 31 lipca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 sierpnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji