Dokument
2020-97458
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku.
Sprawa
Or.0050.410.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 5 sierpnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 6 sierpnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji