Dokument
2020-109738
Tytuł
wprowadzenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.449.2020
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 8 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 września 2020 r.
Historia publikacji
2020-09-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)