Dokument
2020-111899
Tytuł
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.452.2020
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 9 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 9 września 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-09-09 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)