Dokument
2020-116521
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Sprawa
2020-116521
Twórca
, dnia 17 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 17 września 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-09-17 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)