Dokument
2020-115843
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sprawa
2020-115843
Twórca
, dnia 16 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 17 września 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-09-17 Publikacja Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)