Dokument
2020-112068
Tytuł
przyznania lokalu położonego w Rybniku
Sprawa
Or.0050.465.2020
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 16 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 23 września 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-09-23 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)