Dokument
2020-125408
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – Mieszkanie Nr 4 w Rybniku.
Sprawa
2020-125410
Twórca
, dnia 6 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 6 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji