Dokument
2020-126009
Tytuł
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Sprawa
Or.0050.498.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 7 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 14 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji