Dokument
2020-130455
Tytuł
wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19
Sprawa
Or.0050.528.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 19 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 19 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji