Dokument
2020-118809
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Sprawa
Or.0050.514.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 14 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 20 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji