Dokument
2020-131586
Tytuł
powierzenia Pani Barbarze Pytlik – nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku.
Sprawa
Or.0050.530.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 19 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 20 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji