Dokument
2020-131131
Tytuł
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2020 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Sprawa
Or.0050.557.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 26 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 27 października 2020 r.
Pliki
Historia publikacji