Dokument
2020-137238
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 446/2020 z dnia 3 września 2020 r., zmienionego zarządzeniem nr 460/2020 z dnia 16 września 2020 r., powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem.
Sprawa
Or.0050.567.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji