Dokument
2020-128682
Tytuł
Zarządzenie w sprawie zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2020 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic
Sprawa
Or.0050.566.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 30 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji