Dokument
2020-139949
Tytuł
określenia stawek czynszu za lokale użytkowe wchodzące w skład zasobu Miasta Rybnika, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna
Sprawa
Or.0050.576.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 6 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 6 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-11-06 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)