Dokument
2020-141417
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Sprawa
Or.0050.585.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 13 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-11-13 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)