Dokument
2020-142580
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Sprawa
Or.0050.593.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 16 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 17 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-11-17 godz. 10:27 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)