Dokument
2020-138705
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Sprawa
Or.0050.582.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnik, dnia 10 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 17 listopada 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-11-17 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)