Dokument
P2020.25470
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.10. Wykonywanie usług opiekuńczych (podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych) oraz usług sąsiedzkich w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” pn.: Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich.
Sprawa
P2020.254706
Twórca
, dnia 20 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I), dnia 20 listopada 2020 r.
Historia publikacji
2020-11-20 godz. 14:59Publikacja Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)
2020-11-20 godz. 15:43Wycofano Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
2020-11-20 godz. 15:44Publikacja Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)
2020-11-20 godz. 17:30Wycofano Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
2020-11-20 godz. 17:30 Publikacja Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)