Dokument
2020-149516
Tytuł
wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz jednostek oświatowych publicznych, niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Sprawa
Or.0050.627.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 1 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji