Dokument
2020-151947
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: „Bo rodzina jest ważna" – zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Patriotów w Rybniku
Sprawa
Or.0050.641.2020
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent Miasta ), dnia 2 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Barbara Witala (Referent Or), dnia 3 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-12-03Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)
2020-12-03Wycofano Barbara Witala (Referent Or)
2020-12-03 Publikacja Barbara Witala (Samodzielny Referent Or)