Dokument
2020-150208
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2020
Sprawa
Or.0050.634.2020
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 2 grudnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 4 grudnia 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-12-04 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)